Strona korzysta z plik贸w cookies w celu realizacji us艂ug i zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci. Mo偶esz okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. X
  
  
     szukaj
strona g艂贸wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
dokumenty:
Nab贸r na wolne stanowisko urz膮dnicze - g艂贸wna ksi臋gowa

OG艁OSZENIE
Dyrektor Szko艂y Podstawowej w Siedlicach og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze – g艂贸wnej ksi臋gowej  w Szkole Podstawowej w Siedlicach  na ½ etatu.

I.Kandydaci winni spe艂nia膰 nast臋puj膮ce kryteria :
Wymagania niezb臋dne :
1.Na wolne stanowisko urz臋dnicze  mo偶e ubiega膰 si臋 osoba kt贸ra ma obywatelstwo pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.Ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych,
3. Nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo skarbowe,
4. Posiada znajomo艣膰 j臋zyka polskiego w mowie i pi艣mie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi膮zk贸w g艂贸wnego ksi臋gowego,
5. Spe艂nia jeden z poni偶szych warunk贸w :
a) Uko艅czy艂a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy偶sze studia zawodowe, uzupe艂niaj膮ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,
b) Uko艅czy艂a 艣redni膮, policealn膮 lub pomaturaln膮 szko艂臋 ekonomiczn膮 i posiada co najmniej 6-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,
c) Jest wpisana do rejestru bieg艂ych rewident贸w na podstawie odr臋bnych przepis贸w,
d) Posiada certyfikat ksi臋gowy uprawniaj膮cy do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych lub 艣wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj膮ce do us艂ugowego prowadzenia ksi膮g rachunkowych, wydane na podstawie odr臋bnych przepis贸w.
6. Og贸lna znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu rachunkowo艣ci bud偶etowej.
7. Og贸lna znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych, kadr, p艂ac. karty nauczyciela.
8. Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera.
9. Rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰, odpowiedzialno艣膰.

II.Wymagania dodatkowe:
1.Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
1. Dekretowanie i zatwierdzanie dowod贸w finansowych
2. Sprawdzanie dokument贸w finansowych pod wzgl臋dem formalno – rachunkowym.
3. Prowadzenie na bie偶膮co syntetyki i analityki jednostki bud偶etowej.
4. Opracowywanie bud偶etu, plan贸w finansowych rocznych,
5. Odpowiedzialno艣膰 za prawid艂ow膮 realizacj臋 bud偶etu.
6. Prawid艂owe ustalanie wysoko艣ci odpis贸w rocznych z tytu艂u nagr贸d i odpis贸w na ZF艢S.
7. Obliczanie wysoko艣ci wynagrodze艅 , prowadzenie list p艂ac – program „Kadry”
8. Pe艂ne prowadzenie i rozliczenie z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych.
9. Sporz膮dzanie za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
10. Terminowe i prawid艂owe sporz膮dzanie wszelkich sprawozda艅 finansowych i statystycznych .
11. Prowadzenie ewidencji, wyceny 艣rodk贸w trwa艂ych i rozliczenie inwentaryzacji 艣rodk贸w trwa艂ych,
12. Dokonywanie rozlicze艅 inwentaryzacji przedmiot贸w nietrwa艂ych w u偶ytkowaniu i ich ewidencja.
13. Prowadzenie dokumentacji przetargowej.
14. Prowadzi windykacj臋 nale偶no艣ci bud偶etowych i terminowo realizuje wszelkie zobowi膮zania.
15. Prowadzenie akt osobowych nauczycieli i obs艂ugi.

IV. Wymagane dokumenty:
1. 呕yciorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie.
4. Kwestionariusz osobowy,
5. Kserokopia 艣wiadectw pracy i innych dokument贸w potwierdzaj膮cych sta偶 pracy.
6. Kserokopia za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach
7. O艣wiadczenie o niekaralno艣ci
8. Aktualne za艣wiadczenie o stanie zdrowia
9. O艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych
10. O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

V. Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko G艂贸wnej ksi臋gowej w Szkole Podstawowej w Siedlicach” nale偶 z艂o偶y膰 w Szkole Podstawowej w Siedlicach w godzinach pracy Szko艂y tj. od 8.00 do 14.00, lub przes艂a膰 listem poleconym na adres :
Szko艂a Podstawowa w Siedlicach
Siedlice 16a
73-155 W臋gorzyno
W terminie do dnia 23 sierpnia 2010 roku.
Nie ma mo偶liwo艣ci przyjmowania dokument贸w drog膮 elektroniczn膮. Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 po terminie podanym w og艂oszeniu nie b臋d膮 rozpatrywane.
Kandydaci spe艂niaj膮cy wymogi formalne zostan膮 powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Szko艂a zastrzega zatrudnienie wybranego/n膮 kandydata/k臋 na czas okre艣lony.


 

 
informacje udost臋pni艂:Mariusz Sira
data udost臋pnienia: 2010-08-11 13:35:04
ostatnia modyfikacja: Mariusz Sira 2010-08-11 13:35:04 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 198478